Forskning – “Skrivande leder till lärande,” sammanfattning från Skolforskningsportalen

Forskningsöversikten i rapporten har flera frågeställningar, och bredden gör den förstås intressant. Men det är inte det viktigaste säger den ena författaren:
“Forskningsöversikten är särskilt intressant att sammanfatta därför att den fokuserar på skrivande om ämnesinnehåll, och den visar att elever lär sig ett ämnesinnehåll bättre när de skriver än när de inte skriver.” Om barnen skriver om sitt lärande på slöjden, kan de leda till ett djupare lärande? Läs sammanfattningen  på Skolforskningsportalen här.

https://skolforskningsportalen.se/inspiration/artikel/skrivande-leder-till-larande/

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *